Vyhľadať
Close this search box.
roboticsmechatronics-icon-vector-removebg-preview

Kolaboratívna robotika a automatizácia

Využitie kolaboratívnych robotov vo výrobnom procese predstavuje veľmi efektívne a bezpečné riešenie pri automatizácii výrobných procesov. Nahradenie niektorých monotónnych procesov vo výrobnom procese kolaboratívnymi robotmi tak pre výrobnú spoločnosť znamená nemalú úsporu personálnych nákladov, ale aj zefektívnenie celého výrobného procesu a zvýšenie kvality.  Preto naše riešenia staviame hlavne na princípe jednoduchosti, efektivite a tzv. skladačkovom modele, aby boli využiteľné nielen na danú aplikáciu, na ktorú boli pôvodne určené.  

3DRO je výsledkom spojenia potreby reverzného inžinierstva, kontroly kvality, mobility a kolaboratívnej robotiky v jednom celku. Všetko je umiestnené na mobilnej mobilnom stole, ktorý môžete presúvať po výrobe podľa potreby a vykonať tak napríklad rýchlu bezkontaktnú kontrolu kvality. 
Univerzálne kolaboratívne centrum je navrhnuté ako mobilné riešenie pre rôznorodé aplikácie ako napríklad frézovanie, laserové popisovanie apod. Do centra operátor vkladá výrobok na opracovanie, ktorý následne robot spracuje. Avšak operátor výrobok nemusí vkladať, môže ho vkladať aj ďalší robot z našej „skladačky“ čím sa proces u Vás stane krok za krokom automatizovanejší

Zadanie dopytu