V oblasti presného strojárstva sme počas našej existencie na trhu pomohli mnohým zákazníkom zrealizovať ich požiadavky. Či už sa jednalo o výrobu malého dielu presne na mieru, ale aj až po kompletné reverzné inžinierstvo výrobku. 

Na základe dodaného 3D modelu Vám naši konštruktéri pripravia celkovú konštrukciu formy,strižníka,nástroja, alebo konštrukciu elektród pre elektroerozívne obrábanie. Táto činnosť sa označuje ako CAD (Computer-aided design). 
CAD konštrukciu vykonávame pomocou programu SolidWorks, kde spracovávame kompletnú výkresovú dokumentáciu pre výrobu. Vytvoríme modely pre následné programovanie v CAM software. CAM (Computer-aided manufacturing) je v našom tíme zvolenie vhodnej stratégie pre rýchlu a ekonomickú výrobu pomocou CAM sotware HSM Works a SolidCAM. Takto nachystané modely nahráme ako programy do zariadení v rámci divízie CNC obrábania a spúšťame výrobu finálneho produktu (forma, strižník, elektróda atď.).
Naše podporované formáty sú:
     – PARASOLID (.x_t)
     – IGES (.igs)
     – STEP (.step, .stp)

Po spracovaní kompletnej dokumentácie na oddelení konštrukcie si naši špecialisti prevezmú dáta a v divízii CNC sa postarajú o precíznu výrobu.
Vrámci služieb divízie CNC poskytujeme zákazníkom:
     – CNC frézovanie
     – CNC hĺbenie
     – CNC drátorez
     – CNC výroba elektród

CNC frézovanie:
K dispozícii máme tri trojosové vertikálne obrábacie centrá, kde vďaka zrýchlovacej hlave pri otáčkach 45 000 ot/min sme schopní frézovať frézami od priemeru 0,6mm. Frézujeme materiály od mäkkých (zliatiny hliníka, medi, mosadze, bronzu a zliatiny AMPCO) až po oceľ s tvrdosťou 62 HRC. Maximálne rozmery obrobkov, ktoré vieme vyrobiť sú: x: 950 mm, y: 550 mm, z: 500 mm pri maximálnom zaťažení 1 350 kg.

CNC hĺbenie:
Vďaka vlastnej konštrukcii a výrobe elektród sme schopní vyhĺbiť takmer každý požadovaný tvar. Rovnako aj diery od priemeru 3H7, ale aj opravy hĺbením po navarovaní a odhĺbení zlomených závitníkov. Najčastejšie používané materiály na hĺbenie sú oceľ (kalená aj mäkká) a taktiež AMPCO zliatiny. Maximálne rozmery obrobkov, ktoré vieme vyrobiť sú: 900 x 550 x 350 mm pri maximálnej hmotnosti 700 kg a maximálnej hmotnosti elektródy 50 kg. 

CNC drátorez:
Rezanie drôtom patrí medzi efektívne riešenia. Je to vlastne rezanie s nulovou silou, kde medzi rezným nástrojom a obrobkom nedochádza ku kontaktu. Tým EDM rezanie zanecháva dokonalé povrchy a umožňuje rezať aj veľmi malé diely ako sú napríklad aj lekárske ihly. Medzi najčastejšie rezané materiály patrí oceľ (mäkká aj kalená), meď – výroba elektród ako aj AMPCO zliatiny a iné. Maximálne rozmery obrobkov, ktoré sme schopní vyrobiť  sú: 1 050 x 800 x 300 mm pri maximálnej hmotnosti 1500 kg.

CNC výroba elektród:
Vývoj elektroerozívneho obrábania je čoraz sofistikovanejší a tak grafit ako materiál nahradil doposiaľ používanú meď. Výhody grafitu oproti medi sú:
     – v nižšej rozťažnosti
     – v nižšej hustote
     – grafit umožňuje výrobu tenkostenných elektród
Grafit vykazuje menšie opotrebenie a umožňuje tak aj presné vyiskrovanie ostrejších hrán. Maximálne rozmery, ktoré sme schopní vyrobiť sú 1 050 x 800 x 295 mm s maximálnou hmotnosťou obrobku do 1 500 kg.

3D meranie vykonávame na CMM (Coordinate-measuring machine) zariadení Leader s meracím rozsahom: x: 800 mm, y: 1 000 mm, z: 700 mm a maximálnou nosnosťou 1 000 kg. Na základe vymeraných bodov, software vygeneruje ideálne geometrické útvary, resp. umožňuje aj meranie na základe CAD modelov. Namerané údaje údaje je možné exportovať do .xls, .csv, .igs, alebo vykonávať výstupy do textových, grafických protokolov, PDF, alebo QDAS.
Laserové skenovanie slúži pre tvorbu dokumentácie ku oprave, náhrade, modifikácii aj ťažko poškodených dielov, podkladov pre diely, ktorým chýba dokumentácia. Taktiež aj prípadne pre diely, na ktorých bola vykonaná úprava tvarov a nie je možné získať nové rozmery. Po oskenovaní dielov pomocou laserového skenera vznikne tzv. mračno bodov. Toto mračno v špeciálnom software očistíme od šumu a nepotrebných častíc čím naskenované dáta pripravíme pre tvorbu polygónovej siete. Následne vzniknutú polygónovú sieť ďalej spracujeme do CAD modelu.
Základné parametre:
     – maximálne rozmery 700 x 800 x 600 mm
     – maximálna váha 1 000 kg
     – rozlíšenie skenera +/- 0,02 mm
     – minimálny rozostup skenovaných bodov (raster) 0,1 x 0,1 mm
Čo vieme skenovať:
     – viac-menej všetky diely mimo predmetov, ktoré menia sa tvar a živých predmetov
Optické skenovanie je vhodným riešením nielen pre reverzné inžinierstvo, ale aj kontrolu kvality. Pomocou optického skenera diel šikovne naskenujete a prevediete pomocou dodávaného software do 3D modelu. Pri kontrole kvality tak môžete analyzovať všetky povrchové a rozmerové problémy. Pri reverznom inžinierstve tak dostávate 3D model, na základe ktorého môžete zrekonštruovať pôvodný diel. V súčasnosti naším zákazníkom vieme byť napomocní nielen pri statických riešeniach s použitím HEAVY DUTY BASIC, OPTIMA, QUADRO, ale aj robotických 3DRO. Pre tieto riešenia sme výhradným implementátorom 3D optických skenerov spoločnosti EVATRONIX. 
Reverzné inžinierstvo ako proces je rekonštrukcia dokumentácie už z existujúceho dielu, formy, strižníka atď., kde za použitia 3D merania, laserového, alebo optického skenovania dokážeme vytvoriť nanovo kompletnú dokumentáciu skenovaného objektu a následne aj prípadnú modifikáciu, modernizáciu. V rámci našich služieb tak vieme byť nápomocní od kompletnej rekonštrukcie dielu, formy, strižného nástroja a pod. až po následnú výrobu

Zadanie dopytu