Včasná diagnostika zabráni výrobným stratám

Mať formy v perfektnej kondícii je cieľom každého výrobného podniku. Všetci vieme, že preventívna údržba je potrebná a eliminuje výrobné straty v budúcnosti. Niekedy sa však stáva, že interná nástrojáreň podniku nestíha z rôznych dôvodov preventívnu údržbu a formy tak čakajú na svoju „preventívku“ čo už môže pri ďalšej výrobe spôsobiť nemalé problémy. Keďže u nás „byť nápomocný“ nie je len obyčajná fráza, ale hlavne skutok a vieme, že včasnou diagnostikou náš zákazník predíde výrobným stratám, tak sme zaviedli nový proces diagnostiky formy. V praxi to znamená, že na každej forme, ktorú budeme servisovať (oprava, údržba atď.) vykonáme grátis diagnostiku formy. Výstup z tejto diagnostiky Vám ukáže aj prípadné možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti na forme. 

Kolaboratívne roboty v akcii

Minulý mesiac sme v rámci prvého „OPEN HOUSE“ v našej centrále v Třinci zákazníkom ukázali ako riešime 3D skenovanie pre potreby reverzného inžinierstva a kontroly kvality dielov. Veľmi pozitívny ohlas malo naše riešenie 3DRO, kde za použitia kolaboratívneho robota ELFIN E-10 sme demonštrovali automatizované 3D skenovanie.

Užitočná pomôcka z dielne MEPAC 

Náš vývoj je neustále plný nápadov a zlepšení, tak aby sme naším zákazníkom uľahčili prácu. Systém na otváranie foriem patrí do produktovej rodiny jedinečných mobilných systémov, ktoré uľahčia prácu, ušetria čas vaším zamestnancom a pritom zväčšia bezpečnosť pri manipulácii. Systém je možné použiť pri oprave, údržbe, čistení, prípravy a kompletizácie foriem.  Varianty systémov s maximálnou nosnosťou formy do 3 000 kg, 5 000 kg a 10 000 kg si tak nájdu uplatnenie u veľa podnikových nástrojárni

Zadanie dopytu