Automatizované 3D meranie s vysokou presnosťou je teraz hračkou vďaka systému AM-DESK (AutoMeasure-DESK). Tento systém umožňuje efektívnu a automatizovanú kontrolu širokého spektra dielov – od odliatkov a plastových komponentov až po lisované diely do hmotnosti 100 kg. Po dokončení merania AM-DESK porovnáva získané 3D dáta s pôvodnými CAD modelmi, čím generuje presný inšpekčný protokol a zároveň značne zvyšuje produktivitu.

AM-DESK je synonymom pre inováciu a bezpečnosť. Súčasťou systému je pokročilý riadiaci softvér, precízne servomechanizmy, integrovaný bezpečnostný systém riadenia pohybu, softvér pre detailné merania a analýzy, ako aj softvér pre SPC dávkovú analýzu. AM-DESK je dodávaný s výkonným 3D softvérom FlexScan, ktorý zabezpečuje hladkú interakciu medzi operátorom a zariadením. Vďaka automatickej kalibrácii zaručuje AM-DESK spoľahlivé a presné merania non-stop.

V rámci bezpečnosti systém AM-DESK využíva pokročilé bezpečnostné prvky vrátane sériového núdzového zastavenia, vizuálnych a zvukových signalizačných zariadení pre včasné varovanie pred potenciálnymi rizikami a obmedzovača sily, ktorý je možné nastaviť pomocou servomechanizmov. Keď je AM-DESK spárovaný s kolaboratívnym robotom, systém poskytuje 10 úrovní detekcie kolízie, aby okamžite zastavil robota v prípade abnormalít alebo potenciálnych nebezpečenstiev.

Ako AM-DESK mení pravidlá hry v oblasti 3D merania a zefektívňuje výrobné procesy si môžete pozrieť vo videu nižšie. V prípade záujmu o nasadenie systému AM-DESK vo Vašej prevádzke, Vám radi systém AM-DESK ukážeme v akcii v našej centrále MEPAC v Třinci

Zadanie dopytu