Vlnené filcové kotúče, prstence a telieska sa používajú na lešteniezalešťovanie a odstraňovanie škrabancov z povrchov kovov, plastových dielov, ale aj výrobkov z mramoru, žuly a skla. Sú vyrábané v najrôznejších tvaroch a rozmeroch, čím si našli rozsiahle uplatnenie v oblasti leštenia a jemného brúsenia a to ako nosiče pre všetky typy brúsnych a leštiacich pást a ďalších prostriedkov. Vďaka týmto vlastnostiam sa tak stali ideálnymi nosičmi pre brúsne a leštiace materiály.
V porovnaní so syntetickými majú filcové kotúče, prstene a telieska veľa výhod:
– častice abrazívneho materiálu sú rovnomerne rozmiestnené vo vláknach filcového materiálu čoho výsledkom je rovnomerné leštenie opracovávaného povrchu
– ovčia vlna je medzi prírodnými vláknami najpoužívanejším a najpružnejším materiálov ako takým
– požadované hrany a tvar kotúča či telieska sú zachované po cely čas jeho životnosti
– nový ešte nepoužitý kotúč či teliesko majú pre pastu rovnaké vlastnosti ako už použitý filcový kotúč či teliesko
– schopnosť vyrábať filcové kotúče, prstence a telieska v úzkych výrobných toleranciách umožňuje ponúknuť presný filcový tvar, ktorý sa hodí ku požadovanému profilu daného dielu

Vlnené filcové kotúče, prstence a telieska sa vyrábajú už od 100% jemnej mikrónovej ovčej vlny ( rozmery v 0,001 mm ! ) v štandardných tvrdostiach, ktoré sú uvádzané v troch hustotách: 0,50 g/cm3 = mäkký typ, 0,60 g/cm3 = stredne tvrdý typ a 0,70 g/cm3 = tvrdý typ.


Výber toho správneho vlneného filcového kotúča, prstenca či telieska je rozhodujúci na dosiahnutie požadovaného výsledku a viazaný na viacero faktorov, ktorými sú napríklad:
– aký materiál budete opracovávať
– aký je profil dielu, ktorý budete opracovávať
– aká je požadovaná úroveň presnosti
– aký má byť želaný výsledok

Výberom vysoko kvalitného vlneného filcového kotúča, prstenca či telieska, správnej leštiacej pasty ( prečítajte si tiež článok: ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O DIAMANTOVÝCH PASTÁCH ) a v neposlednom rade techniky leštenia tak dosiahnete vyleštený povrch presne podľa želaného výsledku. Radi Vám samozrejme pomôžeme s výberom, alebo v prípade záujmu Vás aj odborne vyškolíme, aby Vaše aplikácie leštenia boli presne podľa Vašich očakávaní.

Na záver Vám prikladáme ešte zopár praktických rád:

  • Čím je väčšia tvrdosť filcového nástroja, tým viac odoberie škrabanec z povrchu, ale dosiahnutá kvalita povrchu bude nižšia, než s použitím mäkšieho filcového nástroja.
  • Niekedy je vhodné použiť aj špeciálne typy z tzv. sýteného filcového materiálu, ktorý má vďaka nasýteniu špeciálnou kvapalinou ešte o niečo väčšiu tvrdosť, vďaka čomu odstraňuje ešte lepšie škrabance z povrchu.
  • Pokiaľ je nutné, aby sa filcový nástroj pri leštení menej zahrievaltlačte na neho menej a používajte menej otáčok za minútu. Môžete siahnuť aj po tzv. skladanom filcovom nástroji. Takýto typ sa napríklad pri filcových kotúčoch dosiahne tzv. lamelovým usporiadaním. Zmenou rýchlosti otáčania tak meníte odstredivú silu, čím meníte aj „tvrdosť“ filcového lamelového kotúča. Lamelové usporiadanie taktiež napomáha ku menšej tvorbe tepla.
  • Je vhodné kombinovať filcové nástroje pre rotační pohyb s filcovými nástrojmi pre kmitavý pohyb.
  • Miniatúrne filcové nástroje sú vyrábané hlavne na stopkách, čiže pri práci s nimi si dávajte pozorči  stopka z filcu už nevylieza, čo by viedlo ku významnému poškodeniu povrchu. Z tohto dôvodu filcové telieska na stopke často obmeňujte.

Zadanie dopytu